Archiwum: 2017 wrzesień

52. Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania zdominowały porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. Drobnych korekt wymagają dokumenty planistyczne miejscowości Krzeczyn Mały, Chróstnik i Obora. Radni zajmą się także petycją dotyczącą propozycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Złożony w tej sprawie wniosek jest […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic

z dnia 18.09.2017 r. wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pompowni Damówka wraz z magistralnym rurociągiem wody zwrotnej i przebudową (modernizacją) zrzutu grawitacyjnego w zakresie: Zadania nr III Magistralny rurociąg […]
Czytaj więcej…

Informacja Koła Łowieckiego „BAŻANT” Lubin

o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „BAŻANT” w sezonie 2017/2018) Kalendarz polwań KŁ BAŻANT

Informacja Koła Łowieckiego „DZIK” Lubin

o terminach polowań zbiorowych planowanych na terenie Gminy Lubin w sezonie 2017/2018. (Kalendarz polowań zbiorowych KŁ „DZIK” w sezonie 2017/2018). Kalendarz polwań KŁ DZIK

Nowe nazwy ulic

Od 27 września br. obowiązywać będą nowe nazwy ulic w Raszówce: ul. gen. Karola Świerczewskiego zostanie zmieniona na ul. Sportową, ul. Hanki Sawickiej na ul. Leszczynową, natomiast ul. Juliana Marchlewskiego na ul. Lipową. Ich zmiana dokonana została uchwałą Rady Gminy Lubin nr […]
Czytaj więcej…