Archiwum: 2017 sierpień

Gmina Lubin przyjazna pszczołom

W lipcu br. Gmina Lubin złożyła symboliczną deklarację poparcia manifestu gmin przyjaznych pszczołom w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, realizowanego od 2011 r. Program ten inspiruje lokalne społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie […]
Czytaj więcej…

Wymiana wodomierzy – informacja o prowadzonych pracach

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się prace polegające na wymianie wodomierzy głównych u odbiorców zlokalizowanych w miejscowościach Obora, Raszówka oraz Karczowiska. Prace będą realizowane przez pracowników Firmy Instalacji Sanitarnych „INSTALEX” Mirosław […]
Czytaj więcej…

Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu realizowanego w szkołach podstawowych gminy Lubin

Dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych gminy Lubin”  przyznane. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Lubin otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2010 na realizację projektu w gminnych szkołach podstawowych. O […]
Czytaj więcej…

Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Jeszcze w roku bieżącym planowane jest przedłożenie Radzie Gminy Lubin do akceptacji zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubin. Nabór […]
Czytaj więcej…

Ruszyły konkursy gminne

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęła się realizacja konkursów dla sołectw Gminy Lubin:  „Wizytówka wsi” oraz „Najpiękniejsza posesja w Gminie Lubin”.  Ich celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkursy promują także działania związane z […]
Czytaj więcej…