Archiwum: 2017 Maj

LUKS Ziemia Lubińska w ścisłym finale

Drużyna Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ziemia Lubińska” z Czerńca okazała się niekwestionowanym zwycięzcą Finału Strefowego Strefy III piłki nożnej dziewcząt, który odbył się w ramach rozgrywek ,,Piłkarska Kadra Czeka”. Pierwsze miejsce zapewniło dziewczętom udział w Finale Dolnośląskim ,,Piłkarska Kadra Czeka”, który odbędzie […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017 r. na godz. 14:15 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 14. Porządek […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 19 maja 2017 r. na godz. 14:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6 pok. nr 6. Proponowany […]
Czytaj więcej…

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wnioski dotyczące płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych można składać do dnia 31 maja 2017 roku. Dłuższy termin dotyczy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW […]
Czytaj więcej…

XLIX sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się 22 maja 2017 r., o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w […]
Czytaj więcej…