Archiwum: 2017 marzec

Zastrzyk gotówki dla małych gospodarstw

Nawet 60 tysięcy złotych premii będzie mógł otrzymać rolnik na rozwój gospodarstwa, aby stało się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie przyjmowała, od 30 marca br., Agencja […]
Czytaj więcej…

Usprawniamy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Worki czy pojemniki na śmieci? Limit odbieranych nieczystości w dotychczasowym kształcie czy większy? Do końca marca bieżącego roku czekamy na uwagi i sugestie mieszkańców dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Lubin do zabrania głosu w sprawie systemu gospodarowania odpadami […]
Czytaj więcej…

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli w Gminie Lubin

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na rok szkolny 2017/2018 Załączniki: 1. – Zasady i terminy rekrutacji 2017-2018.pdf ( 2.28 MB) 2. – Z.1022.2017.pdf ( 1.13 MB)

Zasady i terminy rekrutacji do szkół podstawowych w Gminie Lubin

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS I OŚMIOLETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załączniki: 1. – Zasady i terminy rekrutacji szkoły 2017-2018.pdf ( 303.51 KB) 2. – Uchwała nr XXV-137-2015.pdf ( 288.65 KB) 3. – Z.1022.2017.pdf ( 1.13 MB)

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Załączniki: 1. – Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..pdf ( 2.05 MB) […]
Czytaj więcej…