Archiwum: 2017 styczeń

Zmiany dla klientów ZUS

Od 01 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy będą płacić większą składkę na ubezpieczenie społeczne. Od 01 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Dodatkowo w 2017 roku mają zmniejszyć się potrącenia komornicze emerytur i rent. To ważniejsze zmiany, które przygotował dla […]
Czytaj więcej…

Uwaga – obowiązkowe zgłaszanie drobiu i innych ptaków

W związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie wydał komunikat, w którym zobowiązuje właścicieli drobiu lub innych ptaków do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra […]
Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie konkursu „O naszą gminę dbamy i sami ją sprzątamy”

W czwartek, 19 stycznia 2017 r. ogłoszone zostaną wyniki gminnego konkursu ekologicznego „O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy”. Uroczyste podsumowanie akcji odbędzie się podczas spotkania Wójta Gminy Lubin z sołtysami, w świetlicy w Krzeczynie Małym. Zwycięskie sołectwo wyjedzie na wycieczkę […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 18 stycznia 2017 r. na godz. 14:45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały w […]
Czytaj więcej…

Bez stresu do lekarza pierwszego kontaktu

W czwartek wchodzą nowe przepisy dotyczące korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Przewidują one bezpłatne korzystanie z porady lekarskiej dla osób, u których występują trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń w systemie eWUŚ. Od czwartku będzie także możliwość wstecznego zgłoszenia […]
Czytaj więcej…