Archiwum: 2016 wrzesień

Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”. Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br. Formą konsultacji będzie: 1) przyjmowanie pisemnych […]
Czytaj więcej…

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

NR 841/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin z841

Maluchy sprzątały świat…

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Raszówce i jego zamiejscowego oddziału w Lubinie włączyły się do obchodzonej we wrześniu akcji „Sprzątanie Świata”. Jej przedszkolna odsłona odbyła się pod hasłem „Posprzątajmy świat, śmieci pozbierajmy, niech wokoło będzie czysto, o przyrodę dbajmy”. Maluchy  z wielkim […]
Czytaj więcej…

Wojsko Polskie szuka kandydatów do służby przygotowawczej

Kto może pełnić służbę przygotowawczą? Służba przygotowawcza może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej ( osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej); również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby […]
Czytaj więcej…

INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 informacja