Archiwum: 2016 wrzesień

Przebudowa Koralowej w Oborze

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349. zawiadomienie o zawarciu umowy

Podwójna uroczystość w Siedlcach

Już o 7:45 dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wraz z kadrą nauczycielską rozpoczęły rok szkolny 2016/2017. Uroczystą Mszą Świętą uczczono nie tylko nowy rok nauki, oddano także hołd żołnierzom, którzy 77 lat temu bronili naszego kraju przed hitlerowskim najazdem, […]
Czytaj więcej…

Nowe rozkłady jazdy gminno-miejskiej komunikacji

Informujemy, iż od 1 września 2016 r. obowiązuje szkolny rozkład jazdy Lubińskich Przewozów Pasażerskich. Do najważniejszych zmian należą: – obsługę Szklar Górnych i Obory przejęła linia 1 w zamian za linię 4, – trasę Lubin – Gorzyca obsługuje nowa linia 101 w […]
Czytaj więcej…

ZAKOŃCZENIE WAKACYJNEJ PRZYGODY Z PIRATAMI

„WAKACJE WŚRÓD PIRATÓW” – pod takim hasłem Ośrodek Kultury Gminy Lubin przygotował liczne atrakcje dla najmłodszych podczas tegorocznych wakacji. Działania wakacyjne trwały od 5 lipca do 18 sierpnia 2016 r. i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z propozycji wakacyjnej OKGL skorzystało łącznie 318 […]
Czytaj więcej…

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBIN

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Lubin. Pojemniki na odpady zmieszane dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Minimalna wielkość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), przypadająca na 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi: […]
Czytaj więcej…