Archiwum: 2016 sierpień

Przebudowa drogi w Osieku

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZ. NR 150, 183 – ETAP I zawiadomienie o zawarciu umowy

Plany dla Obory, Krzeczyna Małego i Krzeczyna Wielkiego

Obwieszczenie Wójta o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki Obwieszczenie

List intencyjny Starosty Lubińskiego i Wójta Gminy Lubin w sprawie modernizacji dróg powiatowych

Chęć współdziałania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez modernizację i ogólną poprawę stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin wyrazili dziś – w podpisanym liście intencyjnym – Starosta Lubiński Adam Myrda oraz Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. List kontrasygnował […]
Czytaj więcej…

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Lubin

12 zgłoszeń wpłynęło do Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Lubin. Wezmą w nim udział Krzeczyn Wielki, Gorzyca, Czerniec, Obora, Krzeczyn Mały, Miroszowice, Siedlce, Niemstów, Pieszków, Szklary Górne, Księginice i Kłopotów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dziś tj. w sobotę 27 sierpnia boisku sportowym […]
Czytaj więcej…

Dożynkowy weekend z zespołem „Bayer Full”

Obchody Święta Plonów trwają. W najbliższy weekend uroczystości dożynkowe zorganizowane zostaną w ośmiu miejscowościach Gminy Lubin: Krzeczynie Wielkim, Księginicach, Niemstowie, Czerńcu, Raszówce, Miłoradzicach, Goli i Gogołowicach. W niedzielę w Ścinawie odbędą się Dożynki Powiatowe, podczas których wystąpi m.in. Zespół „Bayer Full”. Zapraszamy […]
Czytaj więcej…