Archiwum: 2016 sierpień

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnej Wodzie

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE DZ. NR 33 – ETAP I  

Plany Krzeczyna Wielkiego i Obory wyłożone do wglądu

Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębów Krzeczyn Wielki i Obora Obwieszczenie

Wieniec dożynkowy z Czerńca najpiękniejszy…

Dwanaście sołectw wzięło udział w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Lubin 2016. Zwyciężyła kompozycja przygotowana przez sołectwo Czerniec. Decyzję jurorów gminnego konkursu potwierdziła ocena kapituły na szczeblu powiatowym, gdzie wieniec zajął drugie miejsce. Etap gminny Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2016 […]
Czytaj więcej…

Informacja i bezpieczeństwo – system powiadamiania SMS

Wójt Gminy Lubin zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu ostrzegania i alarmowania. Za pomocą SMS informujemy mieszkańców o: zagrożeniach meteorologicznych jak: wichury, burze, intensywne opady i inne stany alarmowe, imprezach kulturalnych i sportowych, innych ważnych wydarzeniach dotyczących mieszkańców Gminy Lubin. WYBIERZ […]
Czytaj więcej…

Puchar Wójta dla Raszówki

Zespół „Leśne Echo” z Raszówki  wygrał I Przegląd Zespołów Ludowych o Puchar Wójta Gminy Lubin. Konkurs odbył się w Krzeczynie Wielkim, a jego inicjatorami byli tamtejszy zespół folklorystyczny „Lubin” oraz Sołtys i Rada Sołecka Krzeczyna Wielkiego. Przegląd w nowej formule odbył się […]
Czytaj więcej…