Archiwum: 2016 sierpień

Komunikat dotyczący przetargu nieograniczonego pn. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gorzycy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: BUDOWA KOMPLEKSU SPOROTWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA, DZ. NR 188/1 I 243 – ETAP I Załączniki: 1. – Ogłoszenie o zmianie […]
Czytaj więcej…

KOLEJNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Od kilku miesięcy Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” (LPR) współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotychczas w ramach tej operacji został przeprowadzony proces diagnostyczny całej gminy w wymiarach: […]
Czytaj więcej…

Informacja o zawarciu umowy dot. przebudowy ul. Bursztynowej w Oborze

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA BURSZTYNOWA) – DZ. NR 364 Załączniki: 1. – Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf ( 34.01 KB)

Wnioski o przystąpienie do programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin

Od 1września 2016 r. samorząd gminny rozpocznie realizację Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin. Programem, objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkali na terenie Gminy Lubin, którzy złożą wniosek o objęcie ich programem. […]
Czytaj więcej…

Obchody 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lubinie

Punktualnie o „Godzinie W” strażacy i kibice odpalili race i zawyły syreny. Tak rozpoczęły się obchody upamiętniające bohaterów Powstania Warszawskiego. Pół tysiąca ludzi zgromadziło się na rynku w Lubinie, aby oddać cześć walczącym o wolność powstańcom. Wzruszającą inscenizację przedstawiły dzieci ze Szkoły […]
Czytaj więcej…