Archiwum: 2016 lipiec

Komunikat Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie formy przetargów

Stanowisko w preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZIAŁCE NR 150, 183 – ETAP 1. Załączniki: 1. – Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ( 1.56 MB) 2. – SIWZ wraz z załącznikami od 1 -6 , […]
Czytaj więcej…

Obradowała Rada Gminy Lubin

Dwudziesty siódmy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin uchwalony. Oczekiwanego od wielu lat dokumentu tym razem doczekały się Gogołowice. XXXVI sesja Rady Gminy odbyła się w Gorzelinie. Wprowadzone zmiany w zdecydowanej większości dotyczą zmian przeznaczenia gruntów z rolnych na inwestycyjne, głównie pod zabudowę […]
Czytaj więcej…

Wyjaśnienie treści specyfikacji dot. przebudowy ul. Koralowej w Oborze

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349. 1. – wyjaśnienie treści SIWZ(2).pdf ( 49.26 KB)

Wakacyjna przygoda w bibliotece

Kalambury i quizy, spotkanie ze strażakami oraz zabawa w „Małego chemika”, to tylko część atrakcji, przygotowanych dla najmłodszych, którzy wakacje spędzają w domu. Zajęcia pod hasłem „Wakacyjna przygoda w bibliotece” odbyły się w bibliotece w Chróstniku. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w […]
Czytaj więcej…