Archiwum: 2016 kwiecień

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE NA DZIAŁCE NR 2/2. zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Mistrz wiedzy pożarniczej

W zakresie wiedzy pożarniczej nie ma sobie równych w Gminie Lubin i Powiecie Lubińskim. Paweł Polański ze Szkoły Podstawowej w Niemstowie najpierw wygrał konkurs na szczeblu gminnym, teraz powtórzył sukces w konkursie powiatowym i to drugi rok z rządu. Uczestnicy eliminacji powiatowych […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Polkowice”. Obwieszczenie o postanowieniu opiniującym PRG

Konkurs wokalny ŚWIAT PIOSENKI 2016

W piątek 15 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czerńcu odbył się konkurs wokalny ŚWIAT PIOSENKI ’2016. Swoje talenty wokalne prezentowały dzieci ze szkół gminnych z miejscowości: Szklary Górne, Siedlce, Raszówka, oraz przedszkolaki z Czerńca. Jury powołane przez organizatora w składzie: […]
Czytaj więcej…

Nowe plany przestrzenne dla Kłopotowa i Zimnej Wody

Kolejne dwie miejscowości Gminy Lubin mają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany w tych dokumentach dla obrębów Kłopotów i Zimna Woda uchwalili radni na XXXI sesji Rady Gminy Lubin, która odbyła się w Składowicach. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmiany w planach przewidują […]
Czytaj więcej…