Archiwum: 2016 marzec

Rewitalizacja w Gminie Lubin

Informujemy, że Gmina Lubin pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” zgodne z wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Program rewitalizacji zorientowany jest na zdiagnozowanie […]
Czytaj więcej…

Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych ma już swojego patrona

Do wyboru patrona szkoły przygotowywała się cała społeczność szkolna. W tym celu został powołany zespół ds. nadania szkole imienia, który czuwał nad tym, aby był to proces zgodny z procedurą. Jesteśmy świadomi, że poprzez nadanie imienia szkoła: Zyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą […]
Czytaj więcej…

Informacja o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji boiska sportowego w miejscowości Kłopotów” unieważnienie postępowania

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2016 rok

na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. informacja o rozstrzygnieciu

Wypadek w Karczowiskach

Trzy osoby, w tym piętnastoletni chłopiec, trafiły do szpitala wyniku wypadku, do którego doszło w Karczowiskach. Wszyscy poszkodowani  przechodzą badania, które pozwolą ocenić ich stan zdrowia. Z nieustalonych dotąd przyczyn, zmierzający w stronę Lubina bus uderzył w jadącą w przeciwnym kierunku toyotę, […]
Czytaj więcej…