Archiwum: 2016 styczeń

Wybrano władze OSP w Zimnej Wodzie

Jednogłośnie udzielone zostało absolutorium ustępującemu zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie i również jednogłośnie powołano go, w niezmienionym składzie, na nową pięcioletnią kadencję. To po Księginicach, drugie sprawozdawczo-wyborcze zebranie OSP w Gminie Lubin. Wraz z końcem 2015 r. dobiegła końca kadencja […]
Czytaj więcej…

Jasełka w Szkole Podstawowej w Siedlcach

Jak co roku, było to wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci licznie zgromadzonej publiczności. Uczniowie, nauczyciele, członkowie miejscowego zespołu „Siedlecka Nuta”, a nawet sołtys Stanisław Ryniec stworzyli niezwykłe aktorskie kreacje. Jasełka w Szkole Podstawowej w Siedlcach przyszły już do historii, […]
Czytaj więcej…

Noworoczne spotkanie z sołtysami Gminy Lubin

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz związana z tym zmiana wysokości podatku od nieruchomości zdominowały spotkanie wójta Tadeusza Kielana z sołtysami Gminy Lubin. Wzięli w nim także udział przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, skarbnik Marzena Kosydor, kierownicy referatów Urzędu Gminy […]
Czytaj więcej…

UWAGA MIESZKAŃCY – wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2016 r.

Przypominamy, że od 1 lutego obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Podwyżka wynika z wyższych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty. Wójt Gminy Lubin zawiadomi odrębnym pismem każdego właściciela nieruchomości o […]
Czytaj więcej…

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Wójt Gminy Lubin oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informują, że w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter) czynny jest Punkt […]
Czytaj więcej…