Archiwum: 2015 grudzień

Droga w Buczynce gotowa

W miejscowości Buczynka została zrealizowana inwestycja, polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej na odcinku ok. 45 mb od posesji nr 16 do końca działki nr 19/2. Odcinek stanowi kontynuację istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej. Na zmodernizowanym odcinku drogi oraz zjazdach do posesji […]
Czytaj więcej…

SUW Składowice wyłączony z pracy

W związku z uszkodzeniem przez niezależnego wykonawcę kabla zasilającego w energię elektryczną SUW Składowice obiekt ten został wyłączony z pracy. Do czasu usunięcia awarii miejscowości Składowice, Zalesie, Ustronie i Księginice pozostają bez dostaw wody. Czas usunięcia usterki na razie nie jest znany.

Śnieżynki z Raszówki z wizytą w szpitalu przy Bema

Nie tylko św. Mikołaj odwiedzał chore dzieci w lubińskim szpitalu. Również cztery urocze Śnieżynki ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce ze swoją wychowawczynią Anną Dobrzyńską, która pełni również funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, zawitały na oddział dziecięcy lubińskiego szpitala. Okazją były […]
Czytaj więcej…

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kartka Świąteczna’2015”

122 prace nadesłane zostały na Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Kartka Świąteczna’2015”. Celem konkursu było promowanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Lubin, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik mógł zgłosić od 1 do 3 własnoręcznie […]
Czytaj więcej…

Budżet Gminy Lubin na 2016 r. uchwalony

60 mln 600 tys. zł – tyle wynieść mają wydatki Gminy Lubin w 2016 r. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 59 mln 689 tys. złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, zgromadzone na rachunku bankowym Gminy. Najwięcej, bo aż 17 mln 753 […]
Czytaj więcej…