Archiwum: 2015 wrzesień

WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016. zaproszenie do przedkładaniania propozycji do programu FOMULARZ do ogłoszenia

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania już do wglądu

Ostatnich szesnaście miejscowości Gminy Lubin doczekało się projektów zmian planu przestrzennego zagospodarowania. 23 września 2015 r. wyłożone zostaną do publicznego wglądu plany dla Zimnej Wody, Liśca, Raszówki, Osieka, Raszowej, Gogołowic, Kłopotowa, Szklar Górnych, Chróstnika, Pieszkowa, Siedlec, Ustronia, Niemstowa, Obory, Krzeczyna Wielkiego i […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin

Obwieszczenie

Święto smaków czyli… VII Festiwal Kapusty i Pieroga

Z soczewicą i jarmużem, pieczone tuligłowskie, ze słodkiej kapusty i oczywiście ruskie. Pierogów w każdej postaci można było spróbować na VII już Festiwalu Kapusty i Pieroga w Księginicach. Były także inne przysmaki polskie i swojskie, które znikały ze stoisk niczym świeże bułeczki. […]
Czytaj więcej…

Przerwy w dostawie wody dla Siedlec, Czerńca i Dąbrowy Górnej

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Siedlce w dniach do 16 do 18 września br. w godzinach  od 9.00 do 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości Siedlce, […]
Czytaj więcej…