Archiwum: 2015 sierpień

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chróstnik I”. obwieszczenie  

V Festyn Parafialny w Zimnej Wodzie

„Silni jednością w Chrystusie” – pod takim hasłem już w najbliższa niedzielę – 23 sierpnia – odbędzie się V Festyn Parafialny w Zimnej Wodzie Rozpocznie go o godz. 12.00 msza święta w Kościele p.w. św. Trójcy. Po eucharystii impreza przeniesie się na […]
Czytaj więcej…

Nowe zasady, stare stawki

Od 1 września zmienią się zasady gospodarowania odpadami w Gminie Lubin. Choć koszty wywozu nieczystości zdecydowanie wzrosły, opłaty za gospodarowanie odpadami do końca roku pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin wprowadzone zostały zmiany w zakresie klasyfikacji sposobu segregacji […]
Czytaj więcej…

ZARZĄDZENIE NR 345/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr: 497/28 i 497/33 będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie Szklary Górne oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 197,6 m², będącego własnością Gminy Lubin, posadowionego na działce […]
Czytaj więcej…

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBIN

Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku     i efektywność […]
Czytaj więcej…