Archiwum: 2015 sierpień

Orange dla bibliotek – podsumowanie

Refundacja kosztów dostępu do internetu w ramach programu dobiegła końca. W ciągu 6 lat współpracy z Fundacją Orange Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała ogółem dotację w wysokości 17 264,34 zł. Podsumowując. Program powstał w wyniku porozumienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa […]
Czytaj więcej…

Projekt „Dla wszystkich” już trwa!

Za nami dwa z pośród siedmiu spotkań integracyjnych organizowanych przez nieformalna grupę „Aktywni Razem” oraz Fundację „Bezpiecznie”. Inauguracja projektu miała miejsce 3 lipca 2015 w Osieku i nosiła nazwę „Poznajmy się”. Na zajęciach zorganizowanych w Osieku mogliśmy się poznać głównie poprzez zabawę. […]
Czytaj więcej…

APEL WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej Wojewoda Dolnośląski apeluje o: Ograniczanie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu – 10.00 do 17.00. Wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną. Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych […]
Czytaj więcej…

APEL WÓJTA GMINY LUBIN o ograniczenie zużycia wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz prognozami wskazującymi na dalsze występowanie wysokich temperatur, proszę mieszkańców gminy Lubin, a w szczególności mieszkańców Osieka, Pieszkowa i Gorzelina o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. Apeluje o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin.

Wójt Gminy Lubin ogłasza otwarty konkurs ofert na 2015 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin. Rodzaj zadań: Prowadzenie szkółki/ek kolarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin. Więcej informacji można […]
Czytaj więcej…