20.11.2015 r. Obchody 70 ROCZNICY PRZYŁĄCZENIA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH DO POLSKI

16:00- 16:10 Przywitanie gości

16:10 – 16:15 Słowo wstępne Wójta Gminy Lubin Pana Tadeusza Kielana

16:15- 16:45 Wykład na temat przesiedleńców z kresów wschodnich

16:45 – 16:50 Wspólne zdjęcie

16:50 – 17:15 Występ zespołu ludowego „Leśne Echo”

17:15 – 17:30 Prelekcja nt. Przesiedleńców Pani Jadwigi Sieniuć ze Stowarzyszenia „Kargul i Pawlak”

17:30-18:00 Wystawa ze zbiorów Muzeum „Kargula i Pawlaka” oraz przerwa kawowa z poczęstunkiem

18:00 – 18:15 Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego z okazji 70 rocznicy przyłączenia ziem zachodnich i północnych do Polski pn. „ Losy Przesiedleńców – Pamiętnik Pokoleń”.

18:15 – 18:35 Prelekcja dr Stanisława Tokarczuka ze Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Lubinie oraz Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan.

18:35-18:45 Wybór lidera wśród osób przesiedlonych

18;45- 20:20 – Wspólne śpiewanie