12 grudnia 2015 r. TURNIEJ SZACHOWY „Barbórka 2015″

PLAKATTurniej o Puchar Prezesa Zarządu MCKK w Lubinie

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lubin

 I   ORGANIZATOR

 1. Zespół Szkół       Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.
 2. Gmina Lubin.

II TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

 1. Termin       – 12 grudnia 2015 (sobota) o godz. 1000
 2. Sala gry – ZS MCKK Lubin ul. Osiedlowa 7B, sala nr 15.
 3. Zapisy:
  – telefonicznie tel.: 76; 749 89 10
  – mailowo zsz@mckk.com.pl w terminie do 11.12.2015 r.
  – w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 9 00       do 10 00

  III   SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 1. Turniej otwarty, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 2. Tempo gry – 10 minut dla zawodnika.

IV   WARUNKI UCZESTNICTWA I NAGRODY

Dorośli uiszczają wpisowe w wysokości 10 zł.

Dzieci i młodzież szkolna są zwolnienie z uiszczania wpisowego.

W turnieju przewidziano nagrody pieniężne, dyplomy i puchary. Obowiązuje zasada jednej nagrody– do wyboru przez uczestnika.