11 LISTOPADA 2015 R. Gminny Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości

Turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej w Siedlcach. Organizator: Gmina Lubin